Hướng dẫn sử dụng thư viện cho học viên cao học khoá QH.2018.D1

Sáng ngày 18/6/2018, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông & Học liệu, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện cho học viên Khoa Sau đại học khoá QH.2018.D1.

Trong chương trình, cán bộ Bộ phận Học liệu đã hướng dẫn cho hơn 30 học viên cao học vừa nhập học trong đợt tuyển sinh sau đại học đợt 1 của trường. Học viên đã được hướng dẫn quy trình mượn tài liệu đọc tại chỗ và mượn về nhà. Ngoài ra, cán bộ thư viện hướng dẫn học viên cách tìm kiếm tài liệu từ những nguồn học liệu ngoài trường. Cách tìm kiếm tài liệu trong bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại được người cán bộ thư viện giới thiệu và thực hành mẫu. Thông tin chung về sản phẩm và dịch vụ thư viện được chuyển tới người học của Khoa Sau đại học trong tờ giới thiệu của Trung tâm.

Giới thiệu các nguồn tài liệu truyền thống và hiện đại và chính sách sử dụng

Hướng dẫn khai thác và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện

 Hướng dẫn tìm kiếm, khai thác sử dụng tài liệu tại Thư viện Trường và Hệ thống thư viện ĐHQGHN

Cuối buổi, các học viên tham gia một phần giao lưu nhỏ. Qua thời gian hướng dẫn của cán bộ thư viện trong vòng khoảng 1h30 phút, những thông tin chung đã được học viên lĩnh hội đầy đủ. Những học viên chưa tham dự buổi hướng dẫn hôm nay sẽ có thể tham gia buổi sáng ngày 19/6/2018 và đăng kí tham dự lớp hướng dẫn sử dụng thư viện tại bộ phận Học liệu vào bất kỳ thời gian nào trong quá trình học tập tại trường.

Khánh Linh

Bài liên quan