Hướng dẫn cán bộ khai Proxy của ĐHNN & ĐHQGHN

Đây là các video hướng dẫn khai proxy để vào Internet dành cho cán bộ trường ĐHNN – ĐHQGHN

  • Khai theo proxy của Đại học Ngoại ngữ
Đối với Trình duyệt ChromeĐối với Trình duyệt FirefoxĐối với Trình duyệt Internet Explorer
  • Khai theo Proxy của Đại học Quốc gia Hà Nội
Đối với Trình duyệt ChromeĐối với Trình duyệt FirefoxĐối với Trình duyệt Internet Explorer

Bài liên quan