Hướng dẫn học viên cao học tìm kiếm và sử dụng tài liệu thư viện đợt 1 năm 2019

Ngày 22/1/2019, bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức buổi hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng nguồn học liệu cho các học viên cao học tại thư viện Nhà trường.

Tham dự buổi hướng dẫn có Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL Dương Khánh Linh, chuyên viên bộ phận Học liệu Nguyễn Đức Tá, giảng viên hướng dẫn thầy Lê Hùng Tiến và các học viên cao học của Nhà trường.

Mở đầu buổi hướng dẫn, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL Dương Khánh Linh đã có những chia sẻ cụ thể về mục đích của buổi hướng dẫn.

Tiếp sau đó, chuyên viên Nguyễn Đức Tá đã có những chia sẻ chi tiết và cụ thể về các số lượng của nguồn học liệu, thời gian hoạt động của thư viện và hướng dẫn về cách thức mượn tài liệu, cách thức tra cứu nguồn tài liệu. Đặc biệt, phương thức tìm kiếm, tra cứu dựa trên website của thư viện Nhà trường cũng được truyền tải kỹ càng đến các học viên.

Các học viên đều thể hiện sự chăm chú vào các hướng dẫn đến từ phía các cán bộ phía Trung tâm và đã đưa ra rất nhiều các câu hỏi nhằm giải đáp các thắc mắc. Tất cả các câu hỏi và thắc mắc đều đã được giải đáp chi tiết, các học viên cũng được gợi ý để liên hệ trực tiếp với các cán bộ Trung tâm để xin sự trợ giúp khi gặp các khó khăn trong tìm kiếm và sử dụng nguồn học liệu.

Buổi hướng dẫn đã khép lại với sự hài lòng từ phía các học viên. Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL mong mỏi và hứa hẹn sẽ mang đến những buổi hướng dẫn cụ thể và tốt hơn nữa cho tất cả các đối tượng học viên trong Trường.  

Đào Trung-Khánh Linh/ULIS Media

Bài liên quan