HỌC BỔNG GLOBAL UGRAD 2016 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Phòng Văn hoá Thông tin (PAS) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên cho chương trình học bổng Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), năm học 2016-2017. Sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba các trường đại học Việt Nam, có năng lực lãnh đạo thể hiện qua  kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoại khoá và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp đơn tham dự chương trình. Thời hạn nộp đơn đăng ký: 17h00, thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Khái quát về chương trình

Chương trình học bổng Global UGRAD được tài trợ bởi Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Năm học 2016-2017, chương trình sẽ cấp học bổng cho khoảng 245 sinh viên các nước từ vùng Đông Á và Thái Bình Dương, châu Âu, vùng Cận Đông và Bắc Phi, Trung và Nam Á, Châu Phi vùng cận Sahara, và vùng Tây bán cầu học một học kỳ không lấy bằng  tại một trường đại học ở Hoa Kỳ . Sinh viên sẽ được học tại một trường đại học diện 4 năm được kiểm định tại Hoa Kỳ, nếu cần thiết có thể được đào tạo thêm tiếng Anh, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, các hội thảo phát triển nghề nghiệp và giao lưu văn hóa.

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên tận dụng tối đa cơ hội tương tác và học tập với giáo viên và sinh viên Hoa Kỳ, các sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình Global UGRAD sẽ theo học một chương trình đại học chính quy được lựa chọn từ chương trình đào tạo của trường tiếp nhận. Để đảm bảo sinh viên sẽ thành công ở môi trường học thuật mới, các trường tiếp nhận cũng sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết về cách nghiên cứu và viết bài luận, tư duy phản biện, quản lý thời gian, cách ghi chép, cách học và làm bài thi. Sinh viên sẽ sống trong ký túc xá cùng sinh viên Mỹ.  Học bổng này mở cho tất cả các ngành học.

Sinh viên sẽ phải tham gia tối thiểu 20 giờ hoạt động cộng đồng trong chương trình. Sinh viên cũng phải đăng ký học ít nhất một khóa học về Hoa Kỳ học, ví dụ như lịch sử, văn học, nghệ thuật, hoặc chính phủ.

Sinh viên không đáp ứng được yêu cầu của trường tiếp nhận và chương trình Global UGRAD (điểm kém, không đến lớp hoặc nộp bài đầy đủ) sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình. Sinh viên phải đạt điểm học tập tối thiểu 2.0 GPA.

Tiêu chuẩn ứng viên

Các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng lãnh đạo, kết quả học tập xuất sắc, sự đóng góp cho cộng đồng và các hoạt động ngoại khoá. Việc chọn lựa không phân biệt ngành học, dân tộc, tôn giáo hay giới tính. Ứng viên đáp ứng các điều kiện sau đây có thể nộp đơn:

·         Là sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba (hoặc năm thứ tư đối với sinh viên các trường đại học có hệ đào tạo 5 năm hoặc dài hơn);

·         Đã học xong năm thứ nhất đại học vào tháng 8/2016;

·         Còn ít nhất một học kỳ tại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học tại Hoa Kỳ;

·         Trình độ tiếng Anh giỏi;

·         Có kết quả học tập xuất sắc, điểm trung bình học kỳ gần nhất 7,5 trở lên;

·         Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và ngoại khoá trong và ngoài nhà trường.

Đăng ký tham gia

Các ứng viên đủ điều kiện xin vui lòng tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến tại đây. Hạn nộp hồ sơ 17h00, thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2016 .Hồ sơ gửi qua e-mail, hoặc bản giấy qua đường bưu điện sẽ không được xem xét.

Sinh viên quan tâm đến chương trình có thể truy cập website của chương trình UGRAD website  để có thông tin đầy đủ về chương trình, các yêu cầu và đường link tới trang nộp đơn trực tuyến cũng như video chia sẻ về những trải nghiệm khi tham gia chương trình của các cựu sinh UGRAD.

Các ứng viên phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra Bắc) có thể gửi mọi thắc mắc về chương trình tới

Chương trình Global Undergraduate Exchange Program

Phòng Văn hoá Thông tin
Đại sứ quán Hoa Kỳ
Số 7 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84-4-3850 5000, ext. 6034
Email: pas.culture@gmail.com

Các ứng viên phía Nam (từ Thừa Thiên – Huế trở vào Nam) có thể gửi mọi thắc mắc về chương trình tới

Chương trình Global Undergraduate Exchange Program

Phòng Văn hoá Thông tin
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
4 Lê Duẩn, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Tel:  (84) (8) 3520 4610
Email: PASHCMC@state.gov

Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00, thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2016. Hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét.

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN CUỐI CÙNG SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO TỚI ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO KHOẢNG THÁNG NĂM HOẶC THÁNG SÁU NĂM 2016.

Xem thông báo của ĐSQ Hoa Kỳ tại đây >>>

Provides 70-695 Dumps PDF For MCSE: Enterprise Devices and Apps

Yun Wei first sat there for a while, then stared at the 70-695 Dumps PDF butterflies and chickens. He MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 sometimes wants to write a submission to the top to remind them that low pay is easy to cause corruption. The two main players in the team called Jack and Deploying Windows Devices and Enterprise Apps Danny are my good friends. There was a 70-695 Dumps PDF national meeting held at the Silver Creek Hotel a few days ago, Microsoft 70-695 Dumps PDF and Microsoft 70-695 Dumps PDF there were 2,000 delegates.

She went over and asked why. Want Want, while sobbing, turned back and pointed to the office and said, They want me to MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 be ready to move Deploying Windows Devices and Enterprise Apps out of Microsoft 70-695 Dumps PDF this office today. Do you think you 70-695 Dumps PDF will win Tell you, you must pay the price Ning Yu still Microsoft 70-695 Dumps PDF did not say a word, just calmly http://www.examscert.com looked at Shang Yi. In order to break this, Jiafu made him nervous and silently found a topic casually. In the Microsoft 70-695 Dumps PDF past, there was no such phenomenon during the Microsoft 70-695 Dumps PDF inspection.

Microsoft 70-695 Dumps PDF He had to look at Ning Yu and said, Do you have a cup too He shook his head and said, I am here to tell you something. Your bookshelves are empty and 70-695 Dumps PDF empty. In today s celebration, a member of the royal family asked his subordinates to distribute a beautiful Chinese gold and silver brocade brocade to everyone who participated in Microsoft 70-695 Dumps PDF the celebration. father and son Couples, relatives inside and outside the home, when they Deploying Windows Devices and Enterprise Apps are respectful, no confrontation there is no connection, no greed words are often and unreasonable, in the same way, in the Dangdang sound of Muyu and this verse In the mourning voice, Zuo Tao stepped out of the gate of the Shuiyu Temple with tears and walked forward step by step. The smashing warrior and the remnant Microsoft 70-695 Dumps PDF of the royalist rebellion of the Wancheng rebel group, a fierce battle at the Shangri li weaving factory last night. Go to your prosperous brother, just say that I said, let him give you five hundred dollars Five hundred dollars Shang Tian almost laughed after a trip, what is enough for five hundred dollars How many MCSE: Enterprise Devices and Apps 70-695 times can I enter the ballroom Grandpa is not because you often do not go out and do not know today s consumer market Or is it Microsoft 70-695 Dumps PDF that the brain has gone wrong The number of the numbers is Microsoft 70-695 Dumps PDF unclear.

Bài liên quan