Giới thiệu Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, số 3 năm 2017

Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng giới thiệu đến bạn đọc số 3 năm 2017 của Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài hay còn được biết đến với tên gọi VNU Journal of Foreign Studies, ấn phẩm khoa học chính thức và độc lập của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Số 3 năm 2017 là tạp chí tiếng Anh. Nội dung của số này rất rộng, đi từ các vấn đề xã hội, văn hoá, ngôn ngữ và các mối quan tâm học thuật hiện tại. Cũng thú vị khi thấy rằng các tác giả của các bài viết trong số này liên tục vượt ra khỏi ranh giới hơn là hạn chế mình trong một khía cạnh cụ thể của các nguyên tắc tương ứng, như được phản ánh trong các bài viết của họ. Rõ ràng là phân tích luận văn nói chung, và phân tích các vấn đề phê bình (CDA) đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu.

2017-09-05_08-25-09
Trong số này có các bài viết đáng chú ý như: “Kiến tạo “Identity” qua hài hước ngôn từ”, “Sinh viên thực thi quyền lực thông qua ngôn ngữ như thế nào trong phản hồi khuyết danh”, “Tiếng nói chống lại bất công xã hội trong phân tích diễn ngôn phê phán”, “Về vấn đề vay mượn ngôn ngữ: Lí thuyết và thực tiễn”, “Phân tích đặc điểm cú pháp của hư từ Only trong tiếng Anh và tương đương dịch thuật của nó trong tiếng Việt”, “Mối quan hệ quyền lực giữa bác sĩ và bệnh nhân: Phân tích một buổi tư vấn khám bệnh giữa bác sĩ và bệnh nhân từ cách tiếp cận chức năng hệ thống”, “Phân tích đặc điểm cú pháp của hư từ Only trong tiếng Anh và tương đương dịch thuật của nó trong tiếng Việt”, “Từ mượn tiếng Anh và mức độ vay mượn trong tạp chí tiếng Việt”, “Nghiên cứu việc sử dụng phương tiện tu từ trong các diễn thuyết của Hillary Clinton theo quan điểm chức năng hệ thống”, “Một số giải pháp cho việc xác định và phân loại các quá trình hành vi trong tiếng Anh và tiếng Việt”, “Công tác chuẩn bị trước khi đánh giá chất lượng hoạt động của sinh viên trong khóa học ngôn ngữ tại Đại học Hải Phòng”, “Thúc đẩy sự tham gia của sinh viên trong giảng dạy môn Nghiên cứu ASEAN bằng phương pháp học tập dựa trên nhiệm vụ”,  Mục tiêu của Việt Nam đưa tiếng Anh vào làm ngôn ngữ giảng dạy”, “Hệ thống giáo dục đại học Việt – Pháp và hợp tác đào tạo liên kết giữa các đại học”, “Phát triển nghiệp vụ hiệu quả đối với giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam”.

Chất lượng và đa dạng là hai điều mà độc giả bắt gặp trong số này của Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài.

Mục lục số 3 năm 2017:

2017-09-05_08-25-19 2017-09-05_08-25-26ULIS Media

 

Bài liên quan