Giới thiệu ba bộ tài liệu số giá trị về văn hóa, lịch sử của LIC

Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (LIC) là đơn vị hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin, tài liệu khoa học và dịch vụ thư viện cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và quản lý của ĐHQGHN.

Kho lưu trữ tài liệu số của LIC (http://repository.vnu.edu.vn) chứa hơn 33.000 bài báo, nghiên cứu khoa học, luận án, kỷ yếu hội thảo, giáo trình… của nhiều lĩnh vực khoa học được viết bởi các tác giả ĐHQGHN.

Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng giới thiệu tới bạn đọc ba bộ sưu tập số nổi bật của LIC:

1/ Bộ sưu tập Việt Nam học (các bài viết về lịch sử, văn hoá, luật pháp, địa lý, con người Việt Nam…)
Http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756

2/ Bộ sưu tập các nghiên cứu khoa học về Phật giáo và vua Trần Nhân Tông (bao gồm các ấn phẩm về Phật giáo Việt Nam và vua Trần Nhân Tông – vị vua thứ ba của triều Trần)

Http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17743

3/ Bộ sưu tập các tác phẩm đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh (giải thưởng danh dự do chính phủ Việt Nam trao tặng để công nhận các thành tựu văn hóa, khoa học)

Http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21485

Độc giả đều có thể truy cập và tải ba bộ sưu tập này. Đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích hỗ trợ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến Việt Nam.

Để được hỗ trợ thêm hoặc có yêu cầu gì khác, vui lòng liên hệ theo địa chỉ lic@vnu.edu.vn.

Bài liên quan