Giới thiệu 6 cuốn sách tiếng Anh hay về kỹ năng Viết

Giới thiệu 6 cuốn sách tiếng Anh hay về kỹ năng Viết

Trong chuyên mục “Sách hay hàng tuần” kỳ này, Trung tâm Học liêu thuộc Trung tâm CNTT-TT& HL trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 06 cuốn sách tiếng Anh liên quan đến kỹ năng viết. Đây là nguồn tư liệu tham khảo, tài liệu học tập và giảng dạy hữu ích cho các thầy cô, sinh viên.

Bạn đọc quan tâm có thể  đến Trung tâm Học liệu ( Tầng 2 – nhà C3, CT Khoa Pháp) để được phục vụ. Dưới đây là một số thông tin vế 6 cuốn sách này:

1. Academic Writing Skills 1
Student’s Book

 1

Tác giả: Peter Chin, Yusa Koizumi, Samuel Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki

Nhà xuất bản:   Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2012

ISBN: 9781107636224

Đăng kí cá biệt : E.08172

Phân loại : 808.066

Academic Writing Skills 1 takes students through a step-by-step process from writing a paragraph to essays. It is appropriate for students new to academic writing who need general training in essay writing skills.

2. Academic Writing Skills 1
Teacher’s Manual

2

     

Tác giả :   Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki

Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2012

ISBN: 9781107642935

Đăng ký cá biệt: E.08173

Phân loại : 808.066

Academic Writing Skills 1 takes students through a step-by-step process from writing a paragraph to essays. It is appropriate for students new to academic writing who need general training in essay writing skills.

3. Academic Writing Skills 2
Student’s Book

 3

Tác giả : Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki

Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2012

ISBN: 9781107621091

Đăng kí cá biệt: E.08174

Phân loại : 808.066

Academic Writing Skills 2 takes students through a step-by-step process of writing expository, argumentative, and compare and contrast essays. It is appropriate for students wishing to focus on specific essay types that require the use and integration of sources to complete academic writing tasks.

4. Academic Writing Skills 2
Teacher’s Manual

4

Tác giả :  Peter Chin, Joseph Garner, Miklos Juhasz, Samuel Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki

Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2012

ISBN: 9781107682368

Đăng kí cá biệt: E.08175

 Phân loại : 808.066

 

5. Academic Writing Skills 3
Student’s Book

5

Tác giả : Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki

Nhà xuất bản:   Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2013

ISBN: 9781107611931

Đăng kí cá biệt : E.08176

 Phân loại : 808.066

Academic Writing Skills 3 looks at the specific components of academic writing, such as avoiding logical fallacies, and synthesizing and improving the clarity of sentences. It is appropriate for advanced writing students needing to develop specific writing and analytical skills to complete academic writing tasks.

6. Academic Writing Skills 3
Teacher’s Manual

6

Tác giả : Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki

Nhà xuất bản:   Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2013

ISBN: 9781107631526

Đăng kí cá biệt : E.08177

Phân loại : 808.066

Academic Writing Skills 3 looks at the specific components of academic writing, such as avoiding logical fallacies, and synthesizing and improving the clarity of sentences. It is appropriate for advanced writing students needing to develop specific writing and analytical skills to complete academic writing tasks.

 

Bài liên quan