Giới thiệu 06 cuốn sách giáo trình tiếng Anh

Giới thiệu 06 cuốn sách giáo trình tiếng Anh

Trong chuyên mục “Sách hay hàng tuần” kỳ này, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 06 cuốn sách giáo trình tiếng Anh. Đây là nguồn tư liệu tham khảo, tài liệu học tập và giảng dạy hữu ích cho các thầy cô, sinh viên.

Bạn đọc quan tâm có thể  đến Bộ phận Học liệu ( Tầng 2 – nhà C3, CT Khoa Pháp) để được phục vụ. Dưới đây là một số thông tin vế 06 cuốn sách này:

1. Achieve IELTS 1: English for International Education : Intermediate – Upper Intermediate : Student’s Book

 1

Table of Contents

 1. Unit 1:  On course
 2. Unit 2: Campus
 3. Unit 3: Living space
 4. Unit 4: Film society
 5. Unit 5: Bulletin
 6. Unit 6: Energy
 7. Unit 7: Cities
 8. Unit 8: Communication
 9. Unit 9: Fitness and health
 10. Unit 10: Charities
 11. Unit 11: Work
 12. Unit 12: Academic success     

Tác giả: Louis HarrisonCaroline Cushen

Nhà xuất bản:   Heinle Cengage Learning

Năm xuất bản: 2013

ISBN: 9781133313199

Đăng kí cá biệt : E.08190

Phân loại : 428.34

Achieve IELTS is written by experienced IELTS teachers and examiners and offers a unique approach to preparing students for the IELTS examination. It is a two-level, student-centred course that not only prepares students for the test but also for academic life after IELTS. This popular IELTS preparation course has been completely revised.

2. Achieve IELTS 1: English for International Education : Intermediate – Upper Intermediate : Teacher’s Book

 2 

Table of Contents

 1. Unit 1:  On course
 2. Unit 2: Campus
 3. Unit 3: Living space
 4. Unit 4: Film society
 5. Unit 5: Bulletin
 6. Unit 6: Energy
 7. Unit 7: Cities
 8. Unit 8: Communication
 9. Unit 9: Fitness and health
 10. Unit 10: Charities
 11. Unit 11: Work
 12. Unit 12: Academic success
 

Tác giả :   Louis HarrisonCaroline CushenSusan Hutchison

Nhà xuất bản:  Heinle Cengage Learning

Năm xuất bản: 2013

ISBN: 9781133315568

Đăng ký cá biệt: E.08191

Phân loại : 428.24076

Achieve IELTS is written by experienced IELTS teachers and examiners and offers a unique approach to preparing students for the IELTS examination. It is a two-level, student-centred course that not only prepares students for the test but also for academic life after IELTS. This popular IELTS preparation course has been completely revised. The Student’s and Teacher’s Books have been redesigned. The Student’s Books have new and updated listening and reading texts, and almost all of the photographs, charts and graphs have been replaced.

3. Achieve IELTS 1: English for International Education : Intermediate – Upper Intermediate : Workbook with Audio CD

 

    

Table of Contents

 1. Unit 1:  On course
 2. Unit 2: Campus
 3. Unit 3: Living space
 4. Unit 4: Film society
 5. Unit 5: Bulletin
 6. Unit 6: Energy
 7. Unit 7: Cities
 8. Unit 8: Communication
 9. Unit 9: Fitness and health
 10. Unit 10: Charities
 11. Unit 11: Work
 12. Unit 12: Academic success

Tác giả :  Caroline Cushen, Susan Hutchison, Louis Harrison

Nhà xuất bản: Heinle Cengage Learning

Năm xuất bản: 2013

 

ISBN:3

Đăng kí cá biệt: E.08192

Phân loại : 428.24076

This book is written by experienced IELTS teachers and examiners and offers a unique approach to preparing students for the IELTS examination. It is a two-level, student-centred course that not only prepares students for the test but also for academic life after IELTS.

4. Achieve IELTS 2: English for International Education : Upper Intermediate – Advanced : Student’s Book

4

Table of Contents:

 1. Unit 1: International student
 2. Unit 2: Money
 3. Unit 3: Travel
 4. Unit 4: Innovation
 5. Unit 5: City life
 6. Unit 6: Language
 7. Unit 7: Crime
 8. Unit 8: Trade
 9. Unit 9: Opportunity
 10. Unit 10: Food
 11. Unit 11: Our earth
 12. Unit 12: Graduate
Tác giả :  Louis HarrisonCaroline CushenSusan Hutchinson
Nhà xuất bản: Heinle Cengage Learning

Năm xuất bản: 2013

ISBN: 9781133313878

Đăng kí cá biệt: E.08193

 Phân loại : 428.34

Achieve IELTS is written by experienced IELTS teachers and examiners and offers a unique approach to preparing students for the IELTS examination. It is a two-level, student-centred course that not only prepares students for the test but also for academic life after IELTS. This popular IELTS preparation course has been completely revised. The Student’s and Teacher’s Books have been redesigned. The Student’s Books have new and updated listening and reading texts, and almost all of the photographs, charts and graphs have been replaced.

5. Achieve IELTS 2: English for International Education : Upper Intermediate – Advanced : Teacher’s Book

5

Table of Contents:

 1. Unit 1: International student
 2. Unit 2: Money
 3. Unit 3: Travel
 4. Unit 4: Innovation
 5. Unit 5: City life
 6. Unit 6: Language
 7. Unit 7: Crime
 8. Unit 8: Trade
 9. Unit 9: Opportunity
 10. Unit 10: Food
 11. Unit 11: Our earth
 12. Unit 12: Graduate
Tác giả :  Louis HarrisonCaroline CushenSusan Hutchinson
Nhà xuất bản: Heinle Cengage Learning

Năm xuất bản: 2013

ISBN: 9781133314776

Đăng kí cá biệt: E.08194

 Phân loại : 428.24076

Achieve IELTS is written by experienced IELTS teachers and examiners and offers a unique approach to preparing students for the IELTS examination. It is a two-level, student-centred course that not only prepares students for the test but also for academic life after IELTS.

6. Achieve IELTS 2: English for International Education : Upper Intermediate – Advanced : Workbook with Audio CD

6

Table of Contents:

 1. Unit 1: International student
 2. Unit 2: Money
 3. Unit 3: Travel
 4. Unit 4: Innovation
 5. Unit 5: City life
 6. Unit 6: Language
 7. Unit 7: Crime
 8. Unit 8: Trade
 9. Unit 9: Opportunity
 10. Unit 10: Food
 11. Unit 11: Our earth
 12. Unit 12: Graduate
Tác giả :  Louis HarrisonCaroline CushenSusan Hutchinson
Nhà xuất bản: Heinle Cengage Learning

Năm xuất bản: 2013

ISBN: 9781133316190

Đăng kí cá biệt: E.08195

 Phân loại : 428.24076

Achieve IELTS is written by experienced IELTS teachers and examiners and offers a unique approach to preparing students for the IELTS examination. It is a two-level, student-centred course that not only prepares students for the test but also for academic life after IELTS. This popular IELTS preparation course has been completely revised. The Student’s and Teacher’s Books have been redesigned. The Student’s Books have new and updated listening and reading texts, and almost all of the photographs, charts and graphs have been replaced.

Bài liên quan