Cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn: Hướng dẫn viết phần nội dung

Cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn đang được phát động trong toàn trường. Sau phần đăng ký, sinh viên tham gia sẽ phải viết bài hoặc thực hiện một video clip với nội dung giới thiệu về một cuốn sách ngoại văn tự chọn.

Thí sinh không bị giới hạn về số lượng bài viết hoặc video clip tham gia tranh tài. Mỗi sản phẩm vượt qua vòng tuyển chọn sẽ nhận được 100.000 đồng cho một bài viết, 150.000 đồng cho một video clip. Sản phẩm lọt vào vòng chung kết có cơ hội tranh thưởng các phần thưởng hấp dẫn hơn lên đến 10.000.000 đồng cho giải cao nhất.

Dù là bài viết hay clip, thí sinh cũng cần đảm bảo một số nội dung nhất định. Dưới đây là các gợi ý cho thí sinh:

Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU

– Nêu được vị trí, ý nghĩa của vấn đề chính được trình bày trong sách

– Nêu một số thông tin chính về cuốn sách: Tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, lần xuất bản, số trang …

Phần 2: PHẦN NỘI DUNG

Đây là phần chính của bài giới thiệu. Yêu cầu chung của phần này là phải (1) khái quát, tóm tắt được nội dung chủ đề tác phẩm, (2) nêu được các giá trị về nội dung của tác phẩm đối với xã hội và bạn đọc.

Có thể nêu bố cục nội dung của cuốn sách, trong bố cục của sách có thể đi từ chương tới các phần hoặc có thể nêu hết tên chương rồi tới các phần. Tuy nhiên, ngoài những yêu cầu chung thì với mỗi loại sách lại có những yêu cầu cách giới thiệu nội dung riêng, cụ thể:

– Đối với truyện ngắn, tiểu thuyết: Cần tóm tắt cốt truyện (không phải kể lại), nêu đề tài, chủ đề tư tưởng, lý tưởng, thẩm mĩ (phê phán hoặc ca ngợi, xây dựng cái gì…). Phân tích giá trị của nội dung và chủ đề tư tưởng của tác phẩm.

– Đối với sách chính trị – xã hội: Cần khái quát được những quan điểm cơ bản được trình bày trong sách, những quan điểm về chính trị, các trường phái triết học…; sự đúng đắn và cần thiết của những quan điểm, vấn đề trong xã hội đối với bạn đọc.

– Đối với những sách lịch sử: Cần nêu rõ phạm vi thời gian mà tác phẩm đề cập đến cùng những đặc điểm của giai đoạn lịch sử đó. Đối với những sách mang dấu ấn địa lý cần nêu rõ khu vực mà tài liệu đó đề cập tới.

– Đối với văn học văn hóa: Cần tóm tắt lĩnh vực văn học miêu tả (không phải kể lại), nêu đề tài, chủ đề tư tưởng, lý tưởng, thẩm mĩ (phê phán hoặc ca ngợi, xây dựng cái gì…). Phân tích giá trị của nội dung và chủ đề tư tưởng của văn học các nước, ví dụ đặc trưng văn học Anh, văn học Mỹ, văn hóa Nhật…

Khuyến khích nêu được những thủ pháp nghệ thuật, phương pháp luận nghiên cứu tác phẩm của tác giả.

Phần 3: PHẦN KẾT LUẬN

– Khẳng định lại các giá trị của tác phẩm; nhấn mạnh các giá trị của nó đối với xã hội đương đại

– Khuyến khích người đọc nên tìm mượn, mua sách để đọc và giới thiệu nguồn tài liệu phong phú và da dạng ở thư viện.

Về hình ảnh, thí sinh tự do lựa chọn các hình ảnh hấp dẫn và phù hợp với thông tin cần truyền tải. Có thể có ảnh bìa sách hoặc ảnh thí sinh đang đọc cuốn sách.

Thông tin liên hệ:

  • Email: tthoclieu@gmail.com;
  • Fanpage: https://www.facebook.com/bookreviewulis/
  • Văn phòng Bộ phận học liệu, TT CNTT-TT&HL, tầng 2 C3, Khu công trình khoa Pháp
  • Số điện thoại: 02466808743

Amazon AWS-SYSOPS Test

It is said that Zhang Haoran will also be two, although there is no Liu Haizhu s skill and strength, but after all, AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS the physique is placed there, and Liu Haizhu s foot took Amazon AWS-SYSOPS Test only AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS Test one or two seconds to AWS-SYSOPS Test pass. Love to dry up, I don t Amazon AWS-SYSOPS Test care. This The Amazon AWS-SYSOPS Test old man Amazon AWS-SYSOPS Test sipped his mouth. Hey Liu Haizhu slowed down AWS Certified SysOps Administrator the taste, but Liu Haizhu added a sentence But I helped her out. We have only opened one such store now, only two girls.

She seemed to have been exhausted and all her strength in the body fell heavily on the bed. Perhaps this Amazon AWS-SYSOPS Test job can make his whimsical dreams come true. Within two years, the idea of retirement and the chances of the children going to college Amazon AWS-SYSOPS Test will be AWS-SYSOPS Test lost, we will have to move back to Brookton to Amazon AWS-SYSOPS Test live with my Amazon AWS-SYSOPS Test Amazon AWS-SYSOPS Test father. I had to give up the plan. AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS We seem to be back to the life of the rickety little AWS Certified SysOps Administrator house next to the railroad track. What happened to me If you miss a spell, you can try.

http://www.testkingdump.com/AWS-SYSOPS.html Xiao Qin heard, filled with a kind of comfort and secretly without joy.Saying, it started to rain Amazon AWS-SYSOPS Test outside. AWS Certified SysOps Administrator AWS-SYSOPS Test He was crazy about learning, buried reading writing four or five hours is common, during this time, Ochiko not allowed to open the television to interfere with him. Godmother deeply sigh, now the ugly worldly painful.The godmother told her a Amazon AWS-SYSOPS Test lot of AWS Certified SysOps Administrator – Associate AWS-SYSOPS guidelines and truths to be a girl, as strict as a mountain mother, but not flexible.