Cuộc thi giới thiệu sách ngoại văn: Các mốc thời gian quan trọng

Hưởng ứng Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về đổi mới giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm CNTT-TT&HL, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức cuộc thi với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với giáo dục và nâng cao kiến thức của con người trong thời đại số; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, xây dựng thói quen đọc sách và tạo hứng thú đọc sách trong sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN.

Khi tham gia cuộc thi, các thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian sau đây:

1.Từ 1/11/2018 – 20/11/2018: Đăng ký tham gia theo cá nhân hoặc nhóm.

2.Từ 21/11/2018 – 30/1/2019: Gửi sản phẩm (bài viết hoặc video clip) qua email tthoclieu@gmail.com.

3.Từ 1/2/2019 – 20/2/2019: Chấm sản phẩm – Vòng 1 – Tuyển chọn

Ban giám khảo tiến hành chấm các bài viết, video clip để chọn ra những bài viết hoặc video clip đạt về hình thức và nội dung.

Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng 100.000 VNĐ/ 01 bài viết 150.000 VNĐ/ 01 video clip.

4.Ngày 13/3/2019 (Dự kiến): Chung kết tại Hội trường Vũ Đình Liên

Ban giám khảo tiến hành lựa chọn các bài viết có số điểm cao nhất theo thang điểm (Dự kiến 20 sản phẩm). Thí sinh thuyết trình về cuốn sách dự thi trong vòng 5 phút.

Cơ cấu giải thưởng như sau:

01 giải đặc biệt:                                              10.000.000 VNĐ

01 giải nhất:                                                  5.000.000 VNĐ

02 giải nhì:                                                    3.000.000 VNĐ

02 giải ba:                                                     2.000.000 VNĐ

14 giải khuyến khích:                                      1.000.000 VNĐ

01 giải do độc giả bình chọn qua fanpage:     2.000.000 VNĐ

           01 giải cho lớp có cá nhân

hay nhóm tham gia nhiều nhất:                       1.000.000 VNĐ

01 giải cho khoa có số lượng

thí sinh tham gia nhiều nhất theo tỉ lệ:            1.000.000 VNĐ

Thông tin liên hệ:

  • Email: tthoclieu@gmail.com;
  • Fanpage: https://www.facebook.com/bookreviewulis/
  • Văn phòng Bộ phận học liệu, TT CNTT-TT&HL, tầng 2 C3, Khu công trình khoa Pháp
  • Số điện thoại: 02466808743

Real ISC SSCP PDF Dumps

It s going to be long, silkworms, and when you grow up and sell the money, I can go to the first year of high school Ask you to grow up and get married soon Professor Jin s Chinese is ISC SSCP PDF Dumps very fluent. I have already told our general manager. In order to confirm her guess, she went to ISC Certification SSCP the financial office of the exhibition hall in the afternoon System Security Certified Practitioner (SSCP) and found the accountant Our general manager came to the phone and asked the rent to pay for you. The village of Luoxia is ISC Certification SSCP PDF Dumps still immersed in the tranquility of the morning, with only a few ISC SSCP PDF Dumps gongs stirring ISC SSCP PDF Dumps in SSCP PDF Dumps the morning fog rising ISC SSCP PDF Dumps in the hover.

But I used to be in the dark. I used to think that you are pressing from the inside out, now from the vine you told me. Of course he immediately won ISC Certification SSCP a round of applause from the onlookers. She was also a little dissatisfied with Ming Yu. Your complete failure, we really ISC SSCP PDF Dumps did not ISC SSCP PDF Dumps see from the result of your last jump into the Yellow River, we have seen from your porridge in the honeymoon cold System Security Certified Practitioner (SSCP) porridge it is irreparable. The cooked meat, how much you can t grow up with your eyes SSCP PDF Dumps although you SSCP PDF Dumps are often pushed by your colleagues to the ground as horses.

Therefore, she must work hard, even though the sun has praised her SSCP PDF Dumps many times, saying that she did not read the wrong person. Tonight, she also found that as long as there is money, there are ISC Certification SSCP things in this world, the best things, all in Haikou. ISC SSCP PDF Dumps System Security Certified Practitioner (SSCP) The middle of the year does not exist. He http://www.testkingdump.com would never see enough. ISC SSCP PDF Dumps The daughter used a small hand to touch his face, ISC SSCP PDF Dumps his mouth, the daughter s soft little hand, and plucked up his father s ingenuity.

Bài liên quan