Cơ hội nhận thưởng 10 triệu đồng khi tham gia cuộc thi giới thiệu sách cho sinh viên ULIS

Cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn năm 2018 có số lượng phần thưởng lên tới hơn 1.000 suất quà. Với tổng giá trị giải thưởng là gần 200.000.000 VNĐ, thí sinh đạt giải cao nhất của cuộc thi sẽ ngay lập tức nhận được 10.000.000 VNĐ.

Hưởng ứng Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 về đổi mới giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách ngoại văn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với giáo dục và nâng cao kiến thức của con người trong thời đại số; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, xây dựng thói quen đọc sách và tạo hứng thú đọc sách trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Cuộc thi dành cho toàn thể sinh viên thuộc tất cả các chương trình đào tạo của trường. Với chủ đề “My Life is an Open Book”, cuộc thi đòi hỏi thí sinh thể hiện kiến thức, kĩ năng viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ của cuốn sách dự thi.

Thí sinh đăng ký tham gia thông qua đường link: https://goo.gl/bGVUmE. Thí sinh viết bài (500 – 1.000 từ) HOẶC làm video clip (Không quá 5 phút) theo gợi ý trong phần Phụ lục và gửi theo địa chỉ email: tthoclieu@gmail.com. Sau đó, sản phẩm của thí sinh được xét duyệt và lựa chọn qua 2 vòng thi. Thí sinh không bị hạn chế bởi số lượng bài viết hay video clip.

Vòng 1 – Tuyển chọn: 1/2/2019 – 20/2/2019: Ban giám khảo tiến hành chấm các bài viết, video clip để chọn ra những bài viết hoặc video clip đạt về hình thức và nội dung (Dự kiến có 1.000 sản phẩm).

– Đăng ký tham gia theo cá nhân hoặc nhóm: Từ ngày 1/11/2018 – 20/11/2018 theo đường link: https://goo.gl/bGVUmE dựa theo danh mục sách tại https://goo.gl/U5gwUE.

– Gửi sản phẩm (bài viết hoặc video clip): Từ ngày 21/11/2018 – 30/1/2019 qua email tthoclieu@gmail.com.

Lưu ý: Viết tiêu đề email là: “Cuộc thi giới thiệu sách” và tên file đính kèm là: “Khoa đào tạo – Tên sinh viên – Mã số sinh viên”

Mỗi bài viết/video clip vượt qua vòng tuyển chọn đều được nhận thưởng (100.000 VNĐ/ 01 bài viết, 150.000 VNĐ/ 01 video clip).

Vòng 2 – Chung kết tại HT Vũ Đình Liên: Dự kiến 13/3/2019: Ban giám khảo tiến hành lựa chọn các bài viết có số điểm cao nhất theo thang điểm (Dự kiến 20 sản phẩm). Thí sinh thuyết trình về cuốn sách dự thi trong vòng 5 phút.

Cơ cấu giải thưởng tại vòng chung kết:

– 01 giải Đặc biệt: 10.000.000 VNĐ

– 01 giải Nhất: 5.000.000 VNĐ

– 02 giải Nhì: 3.000.000 VNĐ

– 02 giải Ba: 2.000.000 VNĐ

– 14 giải Khuyến khích: 1.000.000 VNĐ

– 01 giải do độc giả Bình chọn qua fanpage: 2.000.000 VNĐ

– 01 giải cho Lớp có cá nhân hay nhóm tham gia nhiều nhất: 1.000.000 VNĐ

– 01 giải cho Khoa có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất theo tỉ lệ: 1.000.000 VNĐ

Lưu ý về bản quyền:

  • Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm dự thi. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp bản quyền.
  • Sau cuộc thi, Ban tổ chức được quyền đăng tải các sản phẩm dự thi trên các phương tiện thông tin của Trường Đại học Ngoại ngữ mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ chi phí nào.
  • Trong quá trình diễn ra cuộc thi, toàn bộ các bài dự thi sẽ được đăng tải trên Website của Nhà trường, Trung tâm CNTT-TT&HL và fanpage của cuộc thi tại địa chỉ: facebook.com/bookreviewulis.

Thông tin liên hệ:

  • Email: tthoclieu@gmail.com;
  • Fanpage: https://www.facebook.com/bookreviewulis/
  • Văn phòng Bộ phận học liệu, TT CNTT-TT&HL, tầng 2 C3, khu công trình khoa Pháp, Trường ĐHNN-ĐHQG HN. Số điện thoại: 02466808743

CompTIA LX0-103 Exams

Is the section of the trial will try to send the chief examiner, the president for the great master Mu Chang A, deputy examiner Zhu Shiyan, Wu Wenrong, Liao Hung Tsuen, had the room examiner is Ji Zhi Chang. Good Tseng Kuo fan closed the book and stood in front of Li Bao s hand and said, Li Bao Yeah, you took ten mandarin guards to inspect Xu and went to Datong. A pedestrian CompTIA LX0-103 Exams tightened quick catch, five days later he arrived at Hejian.When it crossed the city gate, at noon, Tseng Kuo fan ordered the LX0-103 Exams bearers to cross the street and hit the trail. The General Temple in the south of the city of Caozhou is next to the official road, which CompTIA LX0-103 Exams is the CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-103 only access to the capital. Value officials CompTIA Linux+ Powered by LPI 1 hurriedly CompTIA LX0-103 Exams brewed tea, and invited two adults, and this withdrawal.

This son in law is a famous brand, and the makeup is strict. What are CompTIA LX0-103 Exams you CompTIA LX0-103 Exams talking about Lu Yue CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-103 has already turned CompTIA LX0-103 Exams his head You LX0-103 Exams haven t told me yet A Liang s vision also shot at me with Li Wei s line of sight. Meng CompTIA LX0-103 Exams Jiangnv crying the drama http://www.examscert.com/LX0-103.html of the Great Wall, she did not dare to look at it. CompTIA Linux+ Powered by LPI 1 There is another interesting story about his meeting with Tianchi, but Tianchi himself does not know.

CompTIA LX0-103 Exams When we CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-103 are still, we are thinking when we move, we miss the summer and the year of peace and pleasure, no burden and CompTIA Linux+ Powered by LPI 1 worry CompTIA LX0-103 Exams at all and in fact CompTIA LX0-103 Exams our burdens and worries have never stopped. You know LX0-103 Exams that your praise for this is better CompTIA LX0-103 Exams than denying LX0-103 Exams the watermelon. Such a diarrhea is simply hurting.

Bài liên quan