Chương trình VOV ENGLISH trên Đài phát thanh

  • Chương trình VOV ENGLISH trên Đài phát thanh dành cho các đối tượng muốn học tiếng Anh
  • Hợp tác giữa Viettel trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
  • Chương trình gồm 50 bài học với thời lượng 05 phút/1 bài (năm 2014)

VOV ENglish

Bài liên quan