Tổ chức các môn học theo hình thức kết hợp

E-learning được hiểu một cách chung nhất là quá trình học thông qua mạng Internet và công nghệ Web. Dạy học theo hình thức kết hợp có thể là sự kết hợp giữa dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống. Giáo viên và học viên vừa có thể dạy và học qua mạng mọi lúc mọi nơi. Đồng thời giáo viên và học viên vẫn có thể đến lớp học theo lịch trình quy định của khóa học. 

Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc, Trung tâm CNTT-TT&HL đã đúc rút ra các thông tin về công tác tổ chức các môn học theo hình thức kết hợp nhằm giúp đỡ những ai quan tâm hiểu biết hơn về vấn đề này.

Bài liên quan