Buổi trao đổi chuyên môn về ứng dụng CNTT trong giáo dục (ICT TALK #2)

Ngày 29 tháng 9 năm 2016, TT CNTT-Truyền thông & Học liệu đã tổ chức thành công buổi trao đổi chuyên môn về lĩnh vực ứng dụng CNTT trong giáo dục. Tiễn sĩ Nguyễn Ngọc Vũ, trưởng khoa Ngoại ngữ, trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh đã trình bày về công nghệ di động trong việc học ngoại ngữ đứng từ quan điểm của người học.

Screen Shot 2016-09-30 at 10.06.37 AM

Công nghệ di động hiện nay là một trong những vấn đề rất được xã hội quan tâm và các nội dung học tập đang dần được hình thành ứng dụng công nghệ di động. Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội cũng rất nỗ lực để đưa ra các hệ thống cũng nội dung tương thích với di động ví dụ hệ thống quản trị học tập và cổng thông tin điện tử.

Screen Shot 2016-09-30 at 10.06.53 AM
Sau bài trình bày của tiến sĩ Vũ là chủ đề ứng dụng hệ thống SmartClass+ để dạy-học ngoại ngữ trong phòng máy tính của ông David Liew đến từ tập đoàn Robotel Châu Á Thái Bình Dương. Đây là một trong những công cụ rất hữu ích để xây dựng cũng như truyển tải nội dung dạy-học ngoại ngữ trong phòng máy tính.
Screen Shot 2016-09-30 at 10.07.05 AMBuổi trao đổi chuyên môn diễn ra sôi nổi và nhiều ý tưởng mới đã được đưa ra thảo luận. Ứng dụng CNTT trong dạy học sẽ luôn một xu thế tất yếu và cơ sở giáo dục nào biết khai thác và tận dụng tiềm năng của công nghệ sẽ tạo ra một bước tiến dài trong giáo dục ngoại ngữ.

ULIS Media

Bài liên quan