Buổi trao đổi chuyên môn về công nghệ

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, đại diện công ty Hudevelop đã có buổi trao đổi chuyên môn với TT CNTT về hệ thống tổ chức thi mang tên iTest. Hai bên đã trao đổi với nhau về giải pháp liên quan đến tổ chức thi và các bài học cần lưu ý khi xây dựng các hệ thống tương tự như vậy. Buổi trao đổi chuyên môn diễn ra thành công. Hai bên đã học hỏi được rất nhiều từ nhau và hy vọng sẽ còn nhiều buổi trao đổi như vậy trong thời gian tới.

FullSizeRender (1)

FullSizeRender (2)

Bài liên quan